fbpx
Menu

Jakie są różnice pomiędzy konsultacją psychoterapeutyczną a psychoterapią?

gestalt warszawa

Konsultacja psychoterapeutyczna to proces, w którym osoba szuka fachowej opinii czy wsparcia od doświadczonego psychoterapeuty lub specjalisty w dziedzinie zdrowia psychicznego. Jest to forma krótkotrwałego kontaktu, mającego na celu ocenę problemu, udzielenie informacji, wyjaśnienie ewentualnych pytań oraz zaproponowanie dalszych kroków, które można podjąć w celu poprawy zdrowia psychicznego.

Konsultacja psychoterapeutyczna często poprzedza proces psychoterapeutyczny (choć może też funkcjonować jako osobne spotkanie.)

Główne różnice między konsultacją psychoterapeutyczną a psychoterapią obejmują:

Cel i długość:

  • Konsultacja psychoterapeutyczna: Głównym celem konsultacji psychoterapeutycznej jest zazwyczaj ocena problemu, udzielenie wsparcia, a w niektórych przypadkach udzielenie wskazówek dotyczących dalszych działań. Konsultacje są krótsze i bardziej skoncentrowane na wyjaśnieniu pewnych kwestii. W trakcie konsultacji psychoterapeutycznej, której celem jest rozpoczęcie psychoterapii jest to czas na poznanie klienta przez psychoterapeutę i odwrotnie, oraz zapoznanie się psychoterapeuty z problemem/ami z którymi klient przychodzi.
  • Psychoterapia: Psychoterapia to proces długotrwały, głęboko zakorzeniony w pracy nad emocjami, myślami, zachowaniami i relacjami. Jej celem jest osiągnięcie głębokiej zmiany w zdrowiu psychicznym poprzez zrozumienie i przetworzenie trudnych doświadczeń i wzorców.

Częstotliwość i długość spotkań:

  • Konsultacja psychoterapeutyczna: Spotkania konsultacyjne są zazwyczaj krótkotrwałe od jednego do kilku i mogą odbywać się pojedynczo lub w krótkim cyklu, w zależności od potrzeb klienta.
  • Psychoterapia: Sesje psychoterapii zwykle odbywają się regularnie, często raz w tygodniu, i trwają znacznie dłużej niż konsultacje. Długość procesu psychoterapeutycznego może sięgać kilku miesięcy lub lat, w zależności od problemów klienta i celów terapii.

Zakres pracy:

  • Konsultacja psychoterapeutyczna: Konsultacje mogą dotyczyć konkretnych problemów lub odpowiedzi na niektóre pytania. Czy ta forma psychoterapii jest dla mnie? Czy faktycznie to z czym przychodzę jest dla mnie problemem? Konsultacja pozwala klientowi rozpoznać czy ma on motywację do pracy psychoterapeutycznej.
  • Psychoterapia: Psychoterapia skupia się na szerokim zakresie kwestii emocjonalnych, zachowawczych i interpersonalnych. Proces terapeutyczny prowadzi do głębszego zrozumienia samego siebie, przepracowania traum, poprawy zdolności radzenia sobie i rozwijania zdrowszych relacji.

Skupienie na ogólnym poznaniu problemu vs. eksploracji:

  • Konsultacja psychoterapeutyczna: Konsultacje często skupiają się na ogólnym poznaniu problemu.
  • Psychoterapia: Psychoterapia skupia się na eksploracji i zrozumieniu głębszych przyczyn problemów emocjonalnych i zachowawczych. Proces terapeutyczny często obejmuje analizę korzeni problemów i pracę nad ich transformacją.

Podsumowując, zarówno konsultacja psychoterapeutyczna, jak i psychoterapia, służą poprawie zdrowia psychicznego, ale różnią się swoim celem, długością, intensywnością i zakresem pracy. Konsultacje mogą być pomocne w krótkotrwałych sytuacjach, ale częściej jest po to aby klient i psychoterapeuta się poznali i świadomie podjęli decyzję czy chcą ze sobą współpracować, podczas gdy psychoterapia jest bardziej kompleksowym procesem długotrwałej transformacji osobistej i następuje już po etapie konsultacji psychoterapeutycznej.

Umów się na konsultację psychoterapeutyczną lub psychoterapię w Warszawie.

Umów się na konsultacje psychoterapeutyczną online lub psychoterapię Gestalt online.

No Comments

    Leave a Reply